Info

16 maart Gemeenteraadsverkiezingen

Info | Stemhulp | Lijsttrekkers | Agenda | Contact |

Wat doet de gemeenteraad?

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Waarom zou je stemmen?

Waar kan ik stemmen?

Wanneer mag ik stemmen?

Vragen over je stempas of wil je iemand machtigen?

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Staat jouw vraag er niet tussen?

Verkiezingsinformatie

Wat doet de gemeenteraad precies? En waarom zou je gaan stemmen?
Op deze pagina vind je informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over de inrichting van een nieuwbouwwijk, de uitbreiding van sportvelden en de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

De raadsleden stellen de grote lijnen van het beleid vast en controleren het college van burgemeester en wethouder (B&W) bij de uitvoering van die plannen. Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Ze hebben contact met de samenleving om te weten wat er speelt. Zo kunnen ze bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.

Wie zitten er in de gemeenteraad?
Iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van het aantal inwoners die in de gemeente wonen. Zo zijn er in Teylingen 25 raadsleden.

Wilt je weten wie de huidige gemeenteraadsleden zijn, en welke partijen momenteel in de Raad zitten? Bekijk dan dit overzicht.

Waarom zou je stemmen?
Als je gaat stemmen, oefen je invloed uit op keuzes die in je gemeente worden gemaakt. Door te kiezen voor een partij, geef je die partij de kans om de komende vier jaar namens jou beslissingen te nemen. Het helpt om van tevoren te weten welke onderwerpen je belangrijk vindt, zodat je daarna kunt toetsen welke partij het beste past bij jouw ideeën. De stellingen op onze site helpen je daarbij.

Waar kan ik stemmen?
Hier vind je de locaties van de stembureaus in Teylingen.
Alle locaties zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur en toegankelijk voor mindervaliden.

Wanneer mag ik stemmen?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Bij een aantal stembureaus kan je al op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 jouw stem uitbrengen. In het overzicht van de stembureaus kan je zien welke bureaus dit zijn.

Vragen over je stempas of wil je iemand machtigen?
Voor deze en alle andere vragen verwijzen wij je naar www.teylingen.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Wat gebeurt er na de verkiezingen?
Op woensdag 16 maart 2022 sluiten de stembureaus om 21.00 uur. Maar wat gebeurt er daarna? We leggen het uit aan de hand van deze stappen:

  • Op maandag 21 maart 2022 wordt de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. Dan wordt duidelijk hoe de 25 zetels zijn verdeeld over de partijen en personen.
  • Op woensdag 30 maart 2022 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Vanaf dan begint het raadswerk echt.
  • Ondertussen vinden gesprekken plaats tussen de partijen om te kijken welke plannen er zijn en wie graag met elkaar wil samenwerken. De partijen die willen samenwerken, en vaak een meerderheid vormen, leggen de afspraken en plannen vast in een akkoord.
  • De samenwerkende partijen vormen de coalitie en leveren de wethouders voor het college. Het college gaat aan de slag met de uitvoering van de afgesproken plannen.
  • Na 4 jaar zijn er weer verkiezingen en kiest de inwoner een nieuwe gemeenteraad.

Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem dan contact op via gemeenteraad@raadteylingen.nl

Waar gaan de verkiezingen over?

Om je wegwijs te maken hebben we de 9 partijen een aantal stellingen voorgelegd.
Zo kan je in één oogopslag zien waar de partijen in onze gemeente staan en welke onderwerpen er spelen.

Bekijk hier de stellingen Info | Stemhulp | Lijsttrekkers | Agenda | Contact |